MAISON MIHARA YASUHIRO - Bleached C/R Shirt
MAISON MIHARA YASUHIRO - Bleached C/R Shirt

MAISON MIHARA YASUHIRO

MAISON MIHARA YASUHIRO - Bleached C/R Shirt

Rust Black

J11SH071

J11SH071 BLAC